Monday, November 22, 2004

Prof. Uğur Korum has passed away... - Prof. Uğur Korum'un vefatı...

Professor Uğur Korum, one of the leading and most influential Turkish economists, has passed away on the 22nd of November 2004.
(Sevgili Hocamız, değerli iktisatçı, Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümü'nün eski öğretim üyelerinden Prof Dr. Uğur Korum'u 22 Kasım 2004 günü kaybettik.)