Thursday, December 30, 2004

SPO: "The Likely Effects of Turkey's Membership upon the EU"

DPT: "Türkiye'nin Üyeliğinin AB'ye Muhtemel Etkileri"
Türkçe: http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/etki/olasi.pdf
English: http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/etki/olasi-i.pdf